An 80-year-old gladiator and his wife

Written by István Javorek

As you already know from my introduction, I am István Javorek, a youthful eighty-year-old gladiator. Today, I would like to tell you what’s on my mind and what I have been up to lately.

Written by István Javorek

As you already know from my introduction, I am István Javorek, a youthful eighty-year-old gladiator. Today, I would like to tell you what’s on my mind and what I have been up to lately.
Unfortunately, as it is sometimes the case with elderly gladiators, I recently slipped down the stairs and broke my upper arm. And, if that wasn’t bad enough, my dear wife developed a terrible backache that has rendered her completely immobile.
So you see, gladiators have their problems, too. What’s important is how we deal with these problems.
As a trainer, I have been active all my life, so I recover from injuries more easily and get over illnesses faster. Easier and faster, but not without willpower and perseverance! Obviously, as a sportsman, I have always trained on a daily basis. For the time being, unfortunately, my upper body training is very limited due to my injury.

But my legs are fine, and I have no problem walking! While I do my physical therapy and work on regaining movement and strength in my injured arm, I walk eighteen thousand steps every day at a nearby park with lots of rolling hills, and I try to eat healthy.
In my wife’s case, because she has been quite inactive for several years, a recovery is considerably more complicated. However, she, too, must try! And if she can do it, believe me, so can you!
Due to the complete or partial seclusion of the two-year pandemic, the population of the world is in dire need of exercise. Each and every one of us should be doing some program of exercises on a regular basis. The exercises have to be easy to perform and should be tailored to everyone’s specific needs and time limitations. And this goes especially for the elderly! Only, I don’t like to say the elderly, so I refer to my clients in my age group as the Aging Youth.
During our short life on earth, we should take care of our health, our most precious treasure, because the longer we are healthy, the longer we can enjoy the small pleasures of the „Dolce Vita.“
The sad fact is that, unfortunately, most of the time we start exercising only after an illness knocks us out, and, instead of dumbbells, we „press the bed!“ The secret to a long life is movement, action, work done with pleasure, and a balanced lifestyle in which exercise should have a prominent place.
I believe that if your cells are filled with joy, they retain their vitality for longer. I try to remind my clients and athletes every day that crying takes a lot of energy and makes you depressed, while smiling is all you need to feel happy!
So, right now, life has thrown me and my wife a few curve balls. But every morning, we still try to do our best. For my wife, for the moment, this means waking up with a smile on her face, despite the pain she is experiencing. It means having the willpower to go regularly to her physical therapy and believing that tomorrow the pain will be less.

It means taking small steps and celebrating every single achievement – being able to sit, being able to tie her shoes, being able to stand and cook again (one of my wife’s favorite activities)! For me, it means helping my wife as best as I can while not forgetting to take care of myself. It means going out into the sunshine and reconnecting with nature. It means staying as active as I possibly can. But it also means having to accept that my body cannot do what it could when I was not an aging youth, but a young man! And throughout these realizations and efforts, it means staying positive and hopeful and optimistic about the future. So let me hear you all say it: “Yes, I love it!” And that’s what’s on my mind these days. Let’s see what I have to say next month.
In the meantime, let me leave you with these two images of my wife and me exercising. My wife is using a little device I developed to help her stretch. It’s very practical, because she can just put it on one of our doors. As for me, I am outside, in my favorite park near our house.

Egy 80 éves gladiátor és a felesége

Written by István Javorek

Mint bemutatkozásomból már tudjátok, Javorek István vagyok, egy fiatalos nyolcvanéves gladiátor. Elszeretném mondani nektek, hogy mi jár a fejemben, és hogy mivel foglalkoztam mostanában.

Written by István Javorek

Mint bemutatkozásomból már tudjátok, Javorek István vagyok, egy fiatalos nyolcvanéves gladiátor. Elszeretném mondani nektek, hogy mi jár a fejemben, és hogy mivel foglalkoztam mostanában.
Sajnos, ahogy az időssebb gladiátoroknál néha megesik, nemrég lesiklottam a lépcsőn és eltört a felsőkarom. És ha ez nem lenne elég rossz, drága feleségemnek lerobbant a háta, amitől teljesen mozgásképtelenné vált.
Hát igen, a gladiátoroknak is megvannak a maguk problémái. De a fontos azaz, hogy hogyan is viszonyulunk mi ezekhez a problémákhoz.
Mint edző, egész életemben aktív voltam, így a sérülésekből könnyebben felépülök és betegségeken gyorsabban átmegyek. Könnyebben és gyorsabban, de nem akaraterő és kitartás nélkül! Nyilván mint sportember, én minden nap rendszeresen edzettem. Pillanatnyilag, sajnos, a sérülésem miatt nagyon korlátozott a felsőtest edzésem. De a lábaim jól vannak és a járással semmi problémám nincs!

Így hát, amíg a saját fizikoterápiámat végzem, és azon dolgozom, hogy visszanyerjem a mozgást és az erőt a sérült karomban, naponta tizennyolcezer lépést teszek meg egy közeli dombos parkban, és igyekszem egészségesen étkezni.
A feleségem esetében, mivel több éve meglehetősen inaktív, a gyógyulás lényegesen bonyolultabb. De neki is meg kell próbálnia! És ha ő képes rá, hidd el, te is!
A két éve tartó világjárvány teljes vagy részleges elzártsága miatt a világ lakosságának nagy szüksége van a testmozgásra. Mindannyiunknak rendszeresen kellene valamilyen formában test gyakorlatokat végezni. A gyakorlatoknak könnyen végrehajthatónak kell lenniük, és mindenki egyedi igényeihez és időbeli korlátaihoz kell igazodniuk. És ez különösen igaz az idősekre! Csak én nem szeretem az időseket mondani, ezért a korosztályomba tartozó klienseimet Idősödő Fiataloknak nevezem.
Rövid földi életünk során vigyázzunk egészségünkre, legdrágább kincsünkre, hiszen minél tovább vagyunk egészségesek, annál tovább élvezhetjük a „Dolce Vita” apró örömeit.
Az a szomorú tény, hogy sajnos legtöbbször csak akkor kezdünk el edzeni, ha egy betegség lesújt ránk, és súlyzók helyett inkább „az ágyat nyomjuk!“ A hosszú élet titka a mozgás, a cselekvés, az örömmel végzett munka és a kiegyensúlyozott életmód, amelyben a mozgásnak kiemelt helyet kell kapnia. Hiszem, hogy ha az emberi test sejtjei megtelnek örömmel, hosszabb ideig megőrzik vitalitásukat. Igyekszem minden nap emlékeztetni ügyfeleimet és sportolóimat, hogy a sírás sok energiát felvesz és depresszióssá tesz, miközben csak mosolyogni is elég a sejtjeinket feltölteni pozitziv energiával!
Tehát most az élet megdobott engem és a feleségemet néhány görbe golyóval. De minden reggel igyekszünk magunkból a legjobbat kihozni. A feleségem számára ez pillanatnyilag azt jelenti, hogy mosollyal az arcán ébred, az átélt fájdalom ellenére. Ez azt jelenti, hogy megvan az akaraterő, hogy rendszeresen eljárjon a fizikoterápiára, és el kell hinnie, hogy holnapra a fájdalom csökkenni fog.

Ez azt jelenti, hogy apró lépéseket kell tenni és minden egyes eredményt megünnepelni – ülni, bekötni a cipőjét, újra állni és főzni (a feleségem egyik kedvenc tevékenysége)!
Számomra ez azt jelenti, hogy a lehető legjobban segítek a feleségemnek, miközben nem felejtem el magamról is gondoskodni. Ez azt jelenti, hogy kimegyünk a napsütésbe, és újra kapcsolatba kerülünk a természettel, sőt rendszeresen látogatjuk a filmszinházat, koncerteket. Ez azt jelenti, hogy olyan aktívnak kell maradjunk, amennyire a fizikai és lelki erőnk megengedi. De ez azt is jelenti, hogy el kell fogadjuk, hogy a testünk nem tudja megtenni azt, amit tudott , amikor nem idősödő fiatalok voltunk, hanem fiatal és életerős hölgy és férfi!
Ezeken a felismeréseken és erőfeszítéseken keresztül ez azt is jelenti, hogy pozitívnak, reménykedőnek és optimistának kell maradni a jövőt illetően. Tehát sokat mosolyogni és nem letörni.
Hadd halljam, ahogy mindannyian ezt mondják mosolyogva : „Igen, szeretem!”
Tehát, mostanában ez jár a fejemben. Lássuk, mi lesz a mondanivalóm a jövő hónapban.
Addig is megosztok két képet, amin a feleségem és én edzünk. A feleségem egy általam kifejlesztett kis eszközt használ, ami segít neki a nyújtó gyakorlataikat elvégezni. Nagyon praktikus, mert felteheti bármelyik ajtónkra. Ami engem illet, kint vagyok, a kedvenc parkomban, a házunk közelében.